Informație Legală

INTRODUCERE

Utilizarea acestui site web și a serviciilor furnizate prin intermediul acestuia [nikken-world.com] sunt condiționate de acceptarea următoarelor termeni și condiții. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, acceptarea acestui Acord de utilizare va fi indicată prin utilizarea și / sau înregistrarea dvs. cu nikken-world.com. Site-ul este furnizat de Nikken Kosakusho Europe Ltd. Acești termeni și condiții și politica noastră de confidențialitate (împreună „Acordul utilizatorului”) formează întregul nostru acord cu dvs. în ceea ce privește utilizarea neplătibilă a nikken-world.com și înlocuiesc orice acord sau acord cu tine. Dacă un nume de companie este inserat în orice formular de solicitare online, atunci Acordul de utilizare va fi între noi și acea companie și, în consecință, cu excepția cazului în care contextul impune altfel, trimiterile la „dvs.” și „dvs.” în acest Acord de utilizator vor fi, de asemenea, la acea companie. . Achiziționarea oricăror bunuri / servicii de la noi este supusă Termenilor și condițiilor noastre de cumpărare. Dacă există actualizări la acest Acord de utilizare sau la Termenii și condițiile de cumpărare, vă vom aduce în atenție acest lucru pe pagina de pornire a acestui site.

DISPONIBILITATEA NIKKEN-WORLD.COM

Ne vom strădui să ne asigurăm că nikken-world.com este disponibil 24 de ore pe zi, fără nicio întrerupere. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a face site-ul indisponibil în orice moment sau de a restricționa accesul la părți sau la toate acestea fără notificare prealabilă. Acest site este un serviciu de informare generală. Ne vom strădui să nu facem ca acestea să inducă în eroare, dar nu putem declara că informațiile accesibile pe sau prin intermediul acesteia sunt exacte, care nu induc în eroare, complete sau actualizate.

UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB

nikken-world.com este conceput pentru utilizarea dvs. personală, necomercială și nu trebuie să o utilizați în niciun alt mod fără consimțământul nostru. Cu excepția cazului permis de legislația aplicabilă, nu trebuie să utilizați, să copiați, să traduceți, să publicați, să licențați sau să vindeți materiale sau informații de pe acest site sau structura, stilul general și codul de program al site-ului fără consimțământul nostru. Dacă doriți să faceți o cerere de consimțământ, vă rugăm să contactați webmaster@nikken-world.com.

LEGĂTURI

nikken-world.com include link-uri către alte site-uri de internet. Fără a limita ceea ce spunem în altă parte, nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la aceste site-uri sau conținutul acestora și nici că linkurile funcționează. Dacă doriți să vă conectați la nikken-world.com, puteți face acest lucru numai la http://www.nikken-world.com/. Detalii despre aranjamentele noastre de conectare pot fi obținute de la webmaster@nikken-world.com.

PROTEJAREA DATELOR

Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că ne oferiți o adresă de e-mail corectă și validă și alte detalii de contact și să ne informați despre orice modificare a acestora. Respectăm toate legile aplicabile privind protecția datelor în Marea Britanie. Pentru o descriere a modului în care utilizăm datele dvs. personale, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

nikken-world.com, stilul și structura sa, precum și materialele și informațiile de pe acest site sunt protejate de drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală și nu pot fi utilizate de dvs., cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres în acest Acord de utilizare. Autorii documentelor de pe nikken-world.com își afirmă drepturile morale.

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ

Deoarece nikken-world este gratuit și disponibil pentru toți, este o condiție ca utilizarea site-ului dvs. să fie pe propriul risc. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau cu încălcarea prezentului Acord de utilizare pentru orice întârziere sau neîndeplinirea oricărei obligații dacă întârzierea sau eșecul se datorează unei cauze dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, fără limitare, blocarea sau restricționarea informațiilor către și / sau din rețeaua noastră. Cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres în prezentul acord al utilizatorului, renunțăm la orice alte declarații, garanții, condiții sau alți termeni, exprese sau implicite, prin statut, colateral sau altfel, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite, condiții sau alți termeni de calitate satisfăcătoare, de fitness pentru un anumit scop sau îngrijire și îndemânare rezonabile. Cu excepția celor prevăzute mai jos, renunțăm la toate și nu vom fi răspunzători în contract, delict (inclusiv, fără limitare, neglijență) sau care apar în legătură cu acest Acord de utilizare sau cu site-ul pentru:

(i) pierderi sau daune consecințe, indirecte sau speciale; sau

(ii) orice pierdere a fondului comercial sau a reputației; sau

(iii) orice pierderi economice (inclusiv pierderi de venituri, profituri, contracte, afaceri sau economii anticipate), în fiecare caz, chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unei astfel de pierderi sau daune și oricare ar fi fost acestea. Răspunderea noastră maximă față de dvs. prin contract, delict (inclusiv, fără limitare, neglijență) sau care rezultă în alt mod în legătură cu prezentul Acord de utilizare sau site-ul va fi limitată la 50 GBP. Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a prezentului Acord de utilizare, vom fi răspunzători față de dvs. fără nicio limită pentru orice deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră și în măsura în care răspunderea apare în partea 1 sau în secțiunea 41 din Legea privind protecția consumatorilor din 1987 și pentru răspunderea care decurge din declarații făcute în mod fraudulos de noi.

IMPRIMARE MICĂ

Oricare dintre noi poate rezilia prezentul Acord de utilizare în orice moment. Nu aveți dreptul să transferați niciunul dintre drepturile dvs. sau să delegați niciuna dintre obligațiile dvs. în temeiul prezentului acord de utilizare fără acordul nostru scris prealabil. În cazul în care nu reușim să punem în aplicare vreo dispoziție a prezentului Acord de utilizare, acest eșec nu ne va împiedica să aplicăm nici acea dispoziție (sau nici o dispoziție similară) cu o ocazie ulterioară. Nimic din acest acord de utilizator nu conferă unei terțe părți vreun beneficiu sau dreptul de a aplica vreun termen al acordului de utilizare. Acest Acord de utilizare este guvernat de legislația engleză și orice litigiu legat de acest acord este supus jurisdicției exclusive a instanțelor engleze.

Nimic din acest Acord de utilizare nu vă afectează drepturile legale în calitate de consumator.

RECLAMAȚII

Dacă credeți că proprietatea intelectuală sau alte drepturi sunt încălcate de nikken-world.com sau dacă sunteți nemulțumit de site sau de orice aspect al serviciului nostru, în primul rând vă rugăm să contactați webmaster@nikken-world.com sau pe +44 (0) 1709 366306